Ivar Tønsberg: Turiner-malerier

Toensberg

Ivar Tønsberg: Turiner-malerier viser forsøg på at lave et nyt billede af en gammel historie, den bibelske fortælling om Jesus Kristus i Dødsriget.

Kunstneren Ivar Tønsberg har gennem en længere årrække udforsket et mysterium. Han har malet gentagne variationer over et berømt motiv, der måske end ikke er et motiv. Han har malet en figur, der måske er den vigtigste i vores kulturkreds og alligevel ikke er en figur, men et aftryk: Turinerklædet, der ifølge den kristne tradition er Jesus’ ligklæde, og som befinder sig i en supersikret boks under Johannes Døber Kirken og kun fremvises med års mellemrum.

Udstillingen tager ikke stilling til klædets historiske validitet. Udgangspunktet er i stedet traditionen for at forbinde dette klæde og det aftryk af et menneskeligt ansigt, som har ladet sig affotografere deri, med Jesus og identificere det som hans ligklæde. Altså Jesus’ ansigt og Jesus i dødsriget.

Det er for Ivar Tønsberg det eneste tidspunkt, han kan afbilledes: det sovende væsen. Jesus i live og de fortællinger, der knytter sig dertil, kan moderne samtidskunst ifølge Tønsberg ikke knytte til ved. For det første er det gjort, for det andet bliver det til ”Jesus helbreder en lammet person” alene med handlingen uden helbredelsen. Og Kristus efter opstandelsen må ifølge Tønsberg forblive det tomme billede: han er opstanden, han er ikke her (Matt. 28). Altså Jesus’ ansigt og Jesus i dødsriget.

Udstillingen er blevet til i samarbejde Erik Steffensen, som er kurator på udstillingen. Erik Steffensen skriver:
"Ivar Tønsbergs abstrakte lærreder viser ikke en martret mandekrop eller lysende opstandelseslegeme men har en aura af troens mirakel i sig. Her transformeres et fysisk fænomen til et åndeligt stof."

Udstillingen placerer sig i spændingsfeltet mellem kristen katolsk relikvietradition med forestillingen om tilgang til Gud igennem konkrete fysiske fænomener på den ene side og på den anden side afvisningen af samme og i stedet forsøget på at lave et nyt billede.

I den forstand er billederne både dekonstruktion og moderne samtidskunst der vil fungere som fx andagtsbilleder.

Udskriv E-mail

Museet Holmen • Østergade 13 • 6240 Løgumkloster • Tlf 7474 4165 • Mobil 2373 1029 • info(at)museetholmen.dk