På randen af verden?

22. maj - 8. august 2010

Årets anden udstilling På randen af verden? handler om natur og menneskelig eksistens. Her er de to samiske kunstnere Britta Marakatt-Labba, Sverige og Odd Sivertsen, Norge gået sammen med den danske kunstner og arktisfarer Hardy Brix for at stille skarpt på den samiske kulturs vilkår og overlevelsesmuligheder i det moderne samfund. En kultur “på randen af verden” i mere end en forstand. Alle tre arbejder de med grundstemning af melankoli, følelsen af tab og længslen efter det oprindelige, som blandt andet kendetegner det nordiske.

paarand1

paarand2

paarand3

 

Dialog i maleri og grafik


Her ser du billeder fra den første udstilling i 2010. Udstillingen kan se i perioden fra 27. februar - 16. maj 2010.

Udstillingen Dialog viser værker af de to kunstnere, grafiker Hanne Knudsdatter og maler Svend Boe Hauggaard, som gennem længere tid har været i dialog med hinanden om deres kunst, både deres fælles udgangspunkt og forskellighederne i deres udtryksformer.

dialog1  dialog2 

Udskriv E-mail

Malermunken

Åbning af udstillingen

malermunkfernis1   malermunkfernis2

Museumsleder Gertrud Yde Iversen byder velkommen og Lektor, lic.theol. Povl Gøtke åbner udstillingen.

 malermunkfernis3  malermunkfernis4

MALERMUNKEN


Per Kirkebys stentryk, kalkmaleriet og den byzantinske ikon

14. august - 21. november 2010

Museet Holmen, Løgumkloster, viser en unik udstilling, som ersammensat med henblik på at kaste lys over religiøse figurerog tematikker i Per Kirkebys arbejde. Udstillingen tager afsæti Kirkebys nyere grafiske arbejder og sætter dem i forbindelsemed kalkmaleriet og den byzantinske ikon. Dermed afdækkeset slægtsskab, som ikke mindst udspringer af nogle evigtgyldigeparadokser mellem det forgængelige og det tidløse.

malermunken

Brudstykker af en ikonografi

14. august - 21. november 2010

munken1Uden titel, 2000 - Litografi, bogomslag. 27,8 x 22,3
– OM PER KIRKEBYS MELLEMVÆRENDE MED DEN BYZANTISKE TRADITION
Museet Holmen viser en unik udstilling, som er sammensat med henblik på at kaste lys over religiøse grundproblematikker i Per Kirkebys arbejde. Udstillingen tager afsæt i Kirkebys nyere grafiske arbejder, og ideen er lade disse møde udvalgte klassiske, russiske ikoner, således at der kommer en kontrapunktisk koreografi ud af det, der både siger noget om et slægtskab mellem ikonografiske traditioner, der traditionelt anses som modsætninger, og som siger noget om den menneskelige tilværelses evigtgyldige paradokser.

I samtalebogen Jeg er her endnu fra 2007 siger Per Kirkeby eksempelvis, at ”…byzantinsk kunst havde det underlige problem, at det skulle være forpligtet overfor det højeste, men det måtte ikke træde i stedet for det højeste, så var det afguderi…” (s.125). Denne problematik, som både er af teologisk og æstetisk karakter, og som i tidlig middelalder førte til nogle voldsomme stridigheder indenfor den kristne kirke, præger Per Kirkebys arbejde fra først til sidst.

erosionErosion 2, 1999 Fra serien "erosion"

Udskriv E-mail

Museet Holmen • Østergade 13 • 6240 Løgumkloster • Tlf 7474 4165 • Mobil 2373 1029 • info(at)museetholmen.dk